Salgymyz:

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesiniň Dostluk köçesiniň 20-nji jaýy.

Şahamça:

8(00422) 7-17-25

Elektron salgy:

turkmenabattohom@mail.ru , ttohom@online.tm

Habarlaşmak üçin telefon belgi:

8(00422) 7-17-25
Faks: 8(00422) 7-17-25

Habarlaşmak