Aşgabat Energetika orta hünar okuw mekdebi

barada maglumat

1.Türkmenistan SSR-niň  Hünär-tehniki bilim baradaky Döwlet komitetiniň

Aşgabat şäherindäki 34-nji  proftehuçilişesi

HTBDK-nyň 19.09.1983 ýylyň  442-nji buýrugy (19.09.1983 - 31.08.1984 ýyllar);

2.Türkmenistan SSR-niň  Hünär-tehniki bilim baradaky Döwlet komitetiniň

Aşgabat şäherindäki 78-nji  proftehuçilişesi

HTBDK-nyň 01.09.1984 ýylyň  327-nji buýrugy (01.09.1984 -10.06.1991 ýyllar);

 3.Türkmenistan SSR-niň  Halk magaryf  ministrliginiň

Aşgabat şäherindäki 5-nji maşyngurluşyk kolleji

HMM-niň 10.06.1991 ýylyň  214-nji buýrugy (15.06.1991 – 13 .10.1992  ýyllar);

4. Hünärment  taýýarlyk  baradaky “Senet” Döwlet birleşiginiň  Aşgabat şäherindäki 5-nji kolleji

TBM-niň 13.10.1992 ýylyň  40a-nji buýrugy (13.10.1992 – 22.03.1993  ýyllar);

5. Hünärment  taýýarlyk  baradaky “Senet” Döwlet birleşiginiň

Aşgabat şäherindäki  8-nji hünärment liseýi

  HTB”Senet”DB-niň 22.03.1993  -nji ýylyň   43 -nji buýrugy (  22.03.1993 - 07.02.1994 ýyllar);

6.Hünärment  taýýarlyk  baradaky “Senet” Döwlet birleşiginiň Aşgabat şäherindäki 1-nji kolleji

HTB”Senet”DB-niň 07.02.1994 ýylyň  15-nji buýrugy (07.02.1994 - 26.12.1995 ýyllar);

7.Hünärment  taýýarlyk  baradaky “Senet” Döwlet birleşiginiň

Aşgabat şäherindäki 25-nji hünärment liseýi

HTB”Senet”DB-iň 26.12.1995 ýylyň  311-nji buýrugy (26.12.1995 - 05.08.1997 ýyllar);

8.Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň “Kuwwat”Türkmen döwlet energotehnologik korparasiýasynyň Aşgabat şäherindäki 25-nji hünärment liseýi

 TP-niň 05. 08.1997 ýylyň 3281-nji PK;TESM 18.08.1997 ýylyň  106-njy buýrugy (18.08.1997 - 01.07.2002 ýyllar);

 9.Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň “Kuwwat”Türkmen döwlet energotehnologik korparasiýasynyň Aşgabat şäherindäki 7-nji hünärment mekdebi

 TESM 18.03.2002-nji ýylyň  52-nji buýrugy (01.07.2002 - 18.06.2005 ýyllar);

10.Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň  Aşgabat şäherindäki 7-nji hünärment mekdebi TESM 18.06.2005-nji ýylyň  107-nji buýrugy (18.06.2005 - 25.06.2010 ýyllar);

11.Türkmenistanyň Energetika we senagat ministrliginiň  Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi TP-niň 25.06.2010-nji ýylyň  11106-njy PK (25.06.2010 - 06.07.2012 ýyllar);

 12.Türkmenistanyň Energetika  ministrliginiň  Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

 TP-niň 06.07.2012-nji ýylyň  6101-nji PP , TEM-iň  04.12.2012 – nji ýylyň 80-nji buýrugy (06.07.2012 – häzirki döwüre çenli);

9
Hünärler
20
Toparlar
563
Talyp sany

Giňişleýin